Egzorcyzm Uroczysty – tylko dla Egzorcysty

Ostrzeżenie : Egzorcyzm Uroczysty (Wielki)
z Rituale Romanum (Rytuał Rzymski)
może odmawiać tylko Biskup
i upoważniony przez Biskupa Kapłan (egzorcysta).

Czemu zajmuję się i piszę tutaj o takiej oczywistości ?

Bo pewien portal (blog)[1] który lekkomyślnie reklamowałem na tych stronach od jakiegoś czasu
wprowadza wiernych w błąd i zachęca by:

  • świeccy w momencie wielkich pokus lub dręczeń
  • ‚prywatnie’ w swojej intencji lub intencji swoich bliskich odmawiali
  • Egzorcyzm Wielki – Uroczysty z Rituale Romanum [3][4]
  • uzasadniając to w dosyć pokrętny sposób że ‚modlenie się to nie odmawianie’ i manipulując wybiórczo źródłami teologii

Poniżej krótkie uzasadnienie Kapłana Katolickiego – Księdza dr. Dariusza Olewińskiego,
zadałem Księdzu pytania[2] na ten temat za pośrednictwem publicznego profilu FB Pytania do teologa katolickiego.
Jeżeli dla kogoś głos Kapłana nauczającego tego co Kościół zawsze nauczał jest bez znaczenia – no to ma problem.

Odpowiedź #1- krótka:

Rituale Romanum jako księga liturgiczna jest przeznaczony do użytku duchownych w sprawowaniu obrzędów w sposób określony w jego rubrykach. Osoby świeckie nie są upoważnione do sprawowania obrzędów i tym samym do posługiwania się takową księgą. Zresztą nikt nie może sprawować exorcyzmu nad samym sobą, także jeśli jest duchownym.
Dla własnych potrzeb i dla własnego użytku wystarczają zwykłe środki, jak zwłaszcza ufna modlitwa, szczera spowiedź i Komunia św.

Kolejne uzasadnienia – czytaj dalej …

Odpowiedź #2 – dłuższa:

Rzeczone używanie Rituale jest ewidentnie

– aktem nieposłuszeństwa Kościołowi, który wydał ową księgę liturgiczną do innego użytku i przez kogo innego, mianowicie przez duchownych,

– w tym sensie nadużyciem, oraz

– swego rodzaju magicznym traktowaniem exorcyzmu, skupiającym uwagę na samych słowach, a nie na władzy Kościoła sprawowanej przez duchownych, więc tym samym

– przynajmnie pośrednio zachowaniem niezgodnym z Boskim ustrojem Kościoła i wiarą katolicką.

Tak jest, choć intencje takowej praktyki mogą być dobre, co jednak nie jest w stanie zmienić złego charakteru praktyki.

Osoby praktykujące należy przestrzegać przed zgubnymi skutkami, gdyż nieunikniona jest w tym przynajmniej pewna doza pychy, która zawsze znamionuje i wzmacnia działanie szatana.

Należy się z tego spowiadać i nawrócić. [wytłuszczenie TM]

Wpis #3:

[…] To, kim są, wykazują chociażby w sprawie prywatnego „odmawiania” exorcyzmów czyli posługiwania się księgą liturgiczną Rituale Romanum przeznaczoną do sprawowania obrzędów przez duchownych. Zarówno ta praktyka, jak też reakcje owego grona na zastrzeżenia w tej sprawie mają cechy dość wyraźnie demoniczne niestety.

Ich argumenty na obronę tej praktyki sprowadzają się do dwóch:
1. nie ma zakazu,
2. odmawianie exorcyzmu to co innego niż odprawianie.

Obydwa są kłamliwe.

ad 1. Rituale Romanum jest księgą liturgiczną przeznaczoną dla sprawowania obrzędów przez duchownych do tego upoważnionych przez Kościół. Tym samym posługiwanie się nim do innych celów jest nadużyciem. To nie jest modlitewnik dla wiernych. Tym samym zalecanie takowego użytku i użytkowanie jest przynajmniej grzechem nieposłuszeństwa wobec Kościoła, który jest wyposażony przez Jezusa Chrystusa we władzę porządkowania i prowadzenia kultu Bożego i życia religijnego w ogóle. Formalnego zakazu stosowania exorcyzmu jako „odmawianej” modlitwy nie ma z tej prostej przyczyny, że władze kościelne widocznie nie zetknęły się jeszcze z takowym pomysłem. Zresztą wystarczy znać istotę i przeznaczenie Rituale Romanum, żeby wiedzieć, co mieści się w ramach właściwego użytku, a co nie. Posługiwanie się przez świeckich dla „odmawiania” exorcyzmu nad samym sobą z całą pewnością nie mieści się w zamiarze władz kościelnych wyrażonym jasno w rubrykach. Text exorcyzmu nie jest magiczną formułą działającą na zasadzie słów, lecz dla jego skuteczności istotne jest, żeby posługiwał się nim upoważniony do tego duchowny.

ad 2. Różnica między odmawianiem a odprawianiem jest jedynie słowna, skoro text exorcyzmu jest przeznaczony do sprawowania obrzędu, w którym jest on odmawiany. […]

Kolejny Kapłan

W międzyczasie zadałem pytanie kolejnemu ‚świątobliwemu’ Kapłanowi, uzyskałem jednoznaczne potwierdzenie powyższych poglądów.

Podsumowanie – moje

Uprzejmie proszę osoby czytające portal WoTiW[1] lub takie które otrzymały taką wskazówkę by się zatrzymały, zastanowiły.
Proszę choć spróbować pomyśleć: jest spore prawdopodobieństwo (dla mnie pewnosć) że takie odmawianie Egzorcyzmu Wielkiego jest grzeszne, jest nieposłuszeństwem wobec Kościoła który prowadzi wiernych pewną drogą do zbawienia.

W razie dalszych wątpliwości – PYTAJCIE swoich Kapłanów Katolickich,
tych w których widać pobożność, umiłowanie Tracycji, tych którym ufacie.
Możecie nie dowierzać Ks. Dariuszowi, możecie nie dowierzać mi, wierzcie Kościołowi- więc zweryfikujcie ten temat w wielu miejscach, źródłach.
Nie dajcie się ‚zamknąc’, ograniczyć do jednego źródła WoTiW[1].

To jakaś forma pokusy z Raju „czy rzeczywiście Bóg powiedział?”.
Czy rzeczywiście Kościół zabrania ? A może coś ukrywa ? Przecież to działa, jest skuteczne ?
Może ci „niewierni kapłani” coś przed nami wiernymi ukrywają, jakąś skuteczną broń przeciw dręczeniom ? ….

Może powszechność „pywatnego” Egzorcyzmu Wielkiego zniknęła z nauczania Kościoła już przed Vaticanum Secundum?

Redakcja bloga[1] do tej pory nie podała żadnych przykładów z Tradycji Kościoła gdzie odmawianie Egz. Wielkiego przez świeckich jest explicite zalecane, żadnych rubryk liturgicznych czy zdań katechizmowych czy porad duchowych świętych.
Zero cytatu explicite zalecającego Egz.Wielki dla świeckiego do prywatnego odmawiania.
Czyż to nie logiczne wytłumaczenie, że takiego zalecenia nigdy nie było ?
Że zaprezentowane zdanie Kapłana jest zdaniem zgodny z Nauczaniem i Tradycją Kościoła ?
Wobec braku prostych jasnych zezwoleń czy zaleceń explicite odmawiania Egz. Wielkiego przez świeckich i jednoczesnym jasnym logiczny, zgodnym z katolickim sensus fidei, zdaniu zabraniającym jak wyżej – ja mam zdanie wyrobione.

Dla mnie to jakaś forma Gnozy, rzekomo skutecznej techniki przeciw pokusom / dręczeniom.
Na tym portalu przy okazji zachęcania do takiej modlitwy nie ma mowy (akcentu) o wierze, zaufaniu Bogu, męstwie, wytrwałości, pokorze,
za to jest mowa o nowej „technice” która działa, jest skuteczna a nieznana. Akcent jest na „technice” i nowinkach.
Mniej więcej w kwietniu-maju 2017 na tym portalu zaczęło pojawiać się coraz więcej zachęt do ww. Egz. Wielkiego,
którym towarzyszyło chwalenie się dręczeniami, rzeczywistymi bądź nie, tego już nie wiem.
Widać wręcz poszukiwanie dręczeń jako potwierdzeń że to i owo co robię jest Boże.
Dziwaczne diagnozowanie rzeczywistości duchowej na zasadzie :
„Stary Kowalski umył się i umarł znaczy częste mycie skraca życie”.
Nastąpiła zmiana języka.
I bym to nazwał – coraz większa pycha, ławość oceniania osób na odległość, wydawania kategorycznych osądów.
Także narastanie „histerii dręczeniowej” i histerii naokoło Egz. Wielkiego.

Osobiście uważam że należy całkowicie zaprzestać czytania tego portalu.
Bo choć jest tam wiele b. cennych materiałów, to jednak to ‚źródło’ od jakiegoś czasu jest zatrute.
Być może od początku, być może orientacyjnie od X.2016 (kiedy po raz pierwszy pojawiła się ta porada)[3].
Jeżeli w tak poważnej sprawie pojawił się rozdźwięk wobec Kościoła i jego Kapłanów (wręcz alergiczna reakcja)[4],
to jest niestety spore niebezpieczeństwo że i inne obszary są zatrute.
Może być 99% prawdy, a nawet 99.9% prawdy i tylko 0.1% szatańskiego zwiedzenia,
zwiedzenia które jednak będzie zatruwać Wiarę i życie duchowe jak rozcieńczona trucizna
i w długim okresie czasu może od Wiary Katolickiej oderwać.
Bądź tu mądry i rozpoznaj gdzie jeszcze jest przemycona subtelna nieprawda.
Polecam też artykuł Ks. Jacka  Bałemby, jak bardzo pasujący w tym kontekście, wycinek :

[…] Trudno zatem mieć ludziom świeckim za złe, że próbują jakoś odnieść się do przejawów pomieszania powszechnego, zidentyfikować niespójności i szukać środków zaradczych, aby zachować nieskażoną niezmutowaną wiarę katolicką – jedyną prawdziwą wiarę, jedyną wiarę, która daje zbawienie duszy. To są problemy nasze, jak najbardziej wewnętrzne, kościelne, katolickie. Za szczerość zaangażowania osób świeckich w obronie wiary należy się im wdzięczność. Ich służba ze zrozumiałych względów nie jest jednak wolna od pewnego rodzaju niebezpieczeństw.

Różne są zjawiska i różne są inicjatywy. Pojawia się niejednoznaczne zjawisko powstawania internetowych „centrów” kształtowania opinii katolików. Często są to „centra” anonimowe i prowadzone przez katolików świeckich. Mogą być i inni „prowadzący”… Niektóre z nich (bez obrazy) można by ze szczyptą humoru nazwać: „wyrocznie dla katolików”. Problem staje się poważniejszy, jeśli przeziera z nich ambicja nieomylnego i autorytatywnego zabierania głosu w sprawach wiary, nauczania, stawiania jedynie słusznych diagnoz oraz nieznoszącego sprzeciwu dawania dyrektyw, a niekiedy pospiesznego odsądzania od czci i wiary tych, którzy myślą inaczej. Kierownictwo duchowe, na które silą się niektóre osoby świeckie, jest obarczone wysokim marginesem ryzyka. Jest też problem wiarygodności propagowanych źródeł oraz wiarygodności doboru tychże źródeł. I jest też poważny problem nieuczciwego przytaczania pewnych katolickich tekstów, aby osiągnąć cel niekatolicki, dezintegrujący i wprowadzający zamęt. Strony różne zatem w internecie się pojawiają – niektóre z tradycyjnymi i bardzo tradycyjnymi, i integralnymi, i broniącymi etykietkami. Nie wszystko złoto, co się świeci.
[..]

Ciąg dalszy nastąpi, cytowany Kapłan przygotowuje pełną teologiczną odpowiedź.
A na rzeczonym portalu [1] ciągle pojawiają się i zachęty ‚redakcji’ i świadectwa czytelników z odmawiania Ezg. Wielkiego. 😦

Przypisy:

Reklamy

1 komentarz do “Egzorcyzm Uroczysty – tylko dla Egzorcysty

  1. A może by Pan tak od razu wszystko zacytował, a nie tylko wybiórczo. Np. te autorytety, które tam podajemy? Bo kto tu kogo w błąd wprowadza. Ale Bóg zapłać, to dzięki takim wpisow zyskujemy nowych czytelników.
    Z Bogiem

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s