Strona główna > Duchowość > Akatyst do Ducha Świętego-audio i tekst

Akatyst do Ducha Świętego-audio i tekst

DuchSw-Golebica-Mozaika-200pxAkatyst do Ducha Świętego jest przepiękny,

.
gdzieś go ostatnio znalazłem, zdaje się że w wykonaniu jakiejś dominikańskiej scholi.
W poniższej ‚odgrywarce’ można włączyć,
można też ściągnąć (‚Download’ po prawej stronie odgrywarki).

Polecam wsłuchać się / wczytać się w Słowa, może nawet wziąć to sobie na modlitwę.

Adres bezpośredni do sound-cloud’a.

 

W szczegółach posta jest pełny tekst plus tekst w pdf do ściągnięcia. 

.
.

Akatyst do Ducha Świętego

.
Królu Niebieski,
Pocieszycielu Duchy Prawdy,
który wszędzie Jesteś i wszystko wypełniasz.
Skarbnico wszelkiego Dobra
i Dawco Życia,
Przyjdź i zamieszkaj w nas.
Oczyść nas z wszelkiej zmazy
i zbaw, o Dobry, dusze nasze!

Ikos 1

01:54
Jako najbardziej grzeszny z ludzi,
wysławiać Cię, jak ogarnąć umysłem, Pierwsza Świątynia Bytu,
którego samo miano – Świętość,
który cały jest utkany, cały utworzony ze Świętości
i jaśnieje Świętością w samej Trójcy Przenajświętszej.
Przebacz, Duchu Prawdy,
jeśli przeciw Prawdzie zgrzeszę,
tak przedstawiając swój stosunek do wszystkiego, co istnieje:

02:36
Więź wszystkiego co istnieje – zamieszkaj w nas,
źródło energii – zamieszkaj w nas,
Nienaruszalności wszechświata – zamieszkaj w nas,
Przyczyno niezmienności – zamieszkaj w nas.

Który krystalizujesz minerały i czynisz stałymi metale, –zamieszkaj w nas.
Przez kogo cenne jest złoto i świeci się srebro,
Który sprawia, że błyszczy diament,
I mieni się światłem szafir,

W: Przybądź Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

Kondak 2

04:08
Czy nie lepiej jednak, Duchu Święty,
aby myśl moja trwała w całkowitym milczeniu, oddając Tobie w zachwyciecześć najgłębszą?
Czyż nie lepiej zastąpić wszelkie o Tobie filozofowanie tą pieśnią,
w którą w ciągu wieków weszło tyle westchnień,
łez i radości, a więc pieśnią – Alleluja!

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 2

04:55
Jest jedyny bezpieczny sposób wysławiania Ciebie:
trzymać się mocno w tym, co o Tobie się mówi,
tego co Ty sam odkryłeś o sobie swoim wybranym
i co sam zawarłeś w Świętych Pismach.
Dlatego też tak będę do Ciebie wołać:

05:21
W: Tchnienie Wszechmocnego, które unosiło się nad chaosem– zamieszkaj w nas.
Który kształtujesz nasiona, – zamieszkaj w nas.
Przez kogo kwiat się rozchyla,
Dzięki któremu żyją rośliny,
Który sprawiasz, że trawa zielenieje,
Który karmisz zboża,
Dzięki któremu róża jest piękna, a lilia wspaniale odziana,
Dzięki któremu konwalia zapach roztacza,

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

Kondak 3

06:51
Kiedy Słowo rzekło do Ojca:
„Uczyńmy człowieka na Nasz obraz i podobieństwo”,
był przy tym obecny Duch – Współtwórca,
jak powiedział pewien świątobliwy pieśniarz.
Przyjmij więc od swoich stworzeń pochwalne: Alleluja!

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 3

07:34
Unoszący się niegdyś nad pierwotną otchłanią,
Ty – kiedy Słowo Boże nadało jej porządek,
odjęło początkową bezkształtność oraz przeraźliwą pustkę –
mogłeś wtedy rozlać się po materii i ożywić część jej znaczną:

W: Przez kogo oddycha zwierzę i posiada cudowny instynkt– zamieszkaj w nas.
Któryś obdarzył żywotnością ryby i możnością wzbijania się wpowietrze ptaki,
Któryś dał królewskość lwu i nieustraszoność tygrysowi,
Który dałeś łagodność jagnięciu i delikatność gołębicy,

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

Kondak 4

09:02
Jeśli od Ciebie pochodzi oddech istot żywych,
jeśli nie komu innemu, tylko Tobie, źródło wszelakiej wartości,
przypisać należy cały ten bezmiar dobra,
jaki przejawiają w swej duszy zwierzęta,
od kogo, jak nie od Ciebie
– idzie to wszystko dobre, co jest w człowieku,
a zwłaszcza jego zdolność śpiewania Tobie: Alleluja!

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 4

09:53
Czyż nie Ty byłeś tym oddechem życia,
który Bóg tchnął w stworzone przez siebie z prochu ziemi ciało człowieka?
Jeśli tak, to przyjmij te oto słowa pochwalne:

W: Dawco żywota, dzięki któremu oddychamy –zamieszkaj w nas.
Życie człowieka przez Stwórcę tchnięte,
Który dajesz zdrowie, a niszczysz to, co niesie rozkład,
Przez którego lekarz ratuje, a cuda czyni uzdrowiciel,

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

Kondak 5

11:08
Niedługo czystym, jasnym i godnym Ciebie pozostało to mieszkanie,
które w postaci człowieka zgotowałeś na ziemi dla siebie.
Po trzech tysiącach lat,
które dla Ciebie, jako Boga, są tym samym, co trzy dni,
Pan musiał powiedzieć ludziom:
„Duch mój nie może zamieszkiwać w ludziach,
bo człowiek jest istotą cielesną”.
My jednak napełnieni przez Ciebie Duchem Chrystusowym, śmiało Cię wzywamy:Alleluja!

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 5

12:10
„Światło w ciemnościach świeci” –
powiedziałeś o sławionym na równi z Tobą i współuwielbianym Chrystusie.
Stałeś się dla ludzi tym,
czym być miałeś w pierwotnych zamierzeniach Stwórcy:

W: Źródło rozumu i geniuszu twórców –zamieszkaj w nas.
Który śpiewasz w pieśniach, którego głosi muzyka,
Źródło zachwytu poetów i duszo rzeczy pięknych,
Który mówisz przez oratorów i prowadzisz pędzel malarza,

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

Kondak 6

13:25
Gdzież Tobie, któryś samą czystością i świętością,
było wygodniej przebywać,
kogo mogłeś bardziej napełnić,
jak nie wybraną część ludzkości,
która jako jedyna na świecie i znała Cię, i nazywała nawet Twoim własnymimieniem –
naród żydowski,
na czele z tym, który dał mu początek;
to naród ten także nauczył nas takiej nieśmiertelnej, jak Ty sam, pieśni:Alleluja.

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 6

14:21
W narodzie tym niegdyś, narodzie zaiste prawym,
byli ludzie w sposób szczególny godni Twej świętości,
zdolni do przyjęcia całej mowy Twego natchnienia;
imiona ich same cisną się na usta razem z Twoim świętym Imieniem:

W: Któryś usprawiedliwił Abrahama i uczynił goprzyjacielem Boga – zamieszkaj w nas.
Któryś pobłogosławił w nim wszystkie ludy i wychował Izraela,
Któryś działał przez Mojżesza i ratował lud przez sędziów,
Który namaściłeś Saula i dałeś koronę Dawidowi,

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

Kondak 7

15:45
Od Samuela przeszedłeś w obfitości przez królewskie namaszczenie na Saula,
wkrótce jednak puściłeś go,
okazał się bowiem bardziej podatny Twemu odwiecznemu wrogowi.
Ale w tym czasie przygotowane miałeś dla siebie inne naczynie,
najlepszego z dotychczasowych ziemskich Twoich nosicieli,
który też napisał dla nas pieśń: Alleluja!

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 7

16:37
Jak wspaniały jest ten szereg świętych ludzi,
którzy byli nosicielami Ciebie.
Oto kiedy ujawniła się cała moc i całe bogactwo Twojej chwały;
kiedy zostałeś poczęty w łonie proroków
i zrodziłeś się na ziemi jako Duch zbawienia:

W: Mówiący przez proroków i przedziwny w ich czynach– zamieszkaj w nas.
Któryś zwiastował przez Izajasza przyjście Emmanuela,
Płaczący w Jeremiaszu i wstrząsający królestwami przez Daniela,
Któryś pobudził Jana Chrzciciela i natchnął Dwunastu,

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

Kondak 8

18:03
Po wszystkich niezmierzonych, nie do ogarnięcia potokach natchnienia,
jakie wylałeś na dawnych swoich wybrańców, wielkich proroków Izraela,
na całe wieki ukryłeś przed ziemią swoje oblicze.
Był to okres duchowej tęsknoty ludzkości,
a zwłaszcza narodu wybranego,
który nawet wtedy śpiewał świętą pieśń: Alleluja!

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 8

18:54
Nie do pojęcia całkowicie jest ów stosunek,
w jakim pozostawałeś wobec Słowa po jego wcieleniu się.
Czy to On uzależniony był od Ciebie w swojej pokornej, uniżonej postaci,
tak że dopiero po Twoim nań zejściu przy chrzcie
otrzymał całą swoją moc i władzę?
Czy też On Ciebie dawał i dać obiecywał komu chciał,
Ty zaś byłeś w Jego władzy?
Najwidoczniej między wami istniała ta wzruszająca jedność działań,
dzięki której Obaj mieliście wypełnić sobą całą ludzkość, aby mogłaona w zachwycie wołać:

W: Przez którego począł się Jezus i któryś objawiłGo nad Jordanem – zamieszkaj w nas.
Którego pełen był Chrystus, Jego mocą czyniący cuda,
Oczekiwany od dawna Pocieszycielu, pierwszy Nauczycielu Prawdy,
Któryś ogarnął Apostołów i przekształcił przez nich świat,

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

Kondak 9

20:49
Jakież potoki świętego ognia, miłości i wiedzy o Bogu rozlałeś,
kiedy niczym rzeka ognista spłynąłeś z górnego Syjonu na pierwszyapostolski Kościół,
który zaczął przemawiać językami aniołów przez usta ludzi.
Oto skąd wzięła się wśród ludu chrześcijańskiego
w obcym dlań języku brzmiąca pieśń: Alleluja!

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 9

21:39
Wówczas wszyscy nie tylko poznali, ale i odczuli,
zobaczyli niemal na własne oczy,
prawie mogli dotknąć rękoma Twe Boskie piękno, ciepło i czystość.
Wierzymy wszelako, że i nam uchylisz chociażby rąbka zasłony okrywającejTwe oślepiające światło,
jeśli z tęskną nadzieją będziemy Cię błagać:

W: Założycielu Kościoła, który go w całościprzenikasz – zamieszkaj w nas.
Rzeko darów duchowych i źródło pełni łaski,
Dzięki Tobie mówili apostołowie i zwyciężali męczennicy,
Przez którego kapłani sprawują swą godność i dokonują się sakramenty,

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

Kondak 10

23:12
A jakiż jest Twój stosunek do aniołów, tych duchów najczystszych,
którymi – jak wierzymy – napełnione jest wszystko wokół nas,
które – zgodnie z Twoją niepłonną obietnicą –
kierują naszymi stopami, abyśmy się nie potknęli,
a nawet wszystkie nasze włosy mają w swej pieczy.
Czyż nie są one wszystkie złączone jedną myślą i jedną miłością kuTobie tak ściśle,
że ten, kto widział rzeczy tajemne,
mógł nadać Ci miano siedmiu duchów Bożych.
A wraz z nimi i one łączą się w jednej pieśni do Ciebie: Alleluja!

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 10

24:24
Przechodząc od działań Twoich na świecie, Duchu Święty,
do wyliczenia świętych właściwości Twoich,
lękamy się, byśmy wglądając głębiej w Twoją Istotę,
nie stracili naszego duchowego wzroku.
Dlatego raczej wybieramy zwyczajne, skromne wyliczenie tych pochwał,
które ułożyli dawni pieśniarze,
bardziej niż my godni Ciebie sławić:

W: Który byłeś od wieków, jesteś i będziesz zawsze– zamieszkaj w nas.
Nie mający początku ni końca, żyjący i dający życie,
Światło i Dawco światła, Dobro i Źródło wszelkiego dobra,
Przez którego przywoływany jest Ojciec oraz poznawany i wychwalany Syn.

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

Kondak 11

26:02
Do tych świętych wezwań pochwalnych,
jakie ogłasza nam co roku Kościół Święty
w wielki, większy nad inne święta Dzień Pięćdziesiątnicy,
poświąteczny dzień Świętej Paschy,
cóż nam pozostaje jeszcze dodać jak nie pieśń,
dawniej śpiewaną jedynie na Wielkanoc: Alleluja!

W: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 11

26:50
Prowadźmy jednak dalej
i zakończmy nasze śpiewanie na cześć Ducha Świętego słowami Kościoła
przez Niego natchnione,
bo w nich najwyraźniej wieje duch wielkiego Dnia Pięćdziesiątnicy,
duch Ducha Świętego:

W: Światło i Życie – zamieszkaj w nas.
Źródło rozumu, Duchu Bożej mądrości,
Duchu wszelkiej wiedzy, prawości i poznania,
Tyś Bóg i Ten, który przebóstwia, mówi i działa.

W: Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

Kondak 12

28:13
„Przybądź Duchu Święty” (sekwencja).

Pliki:

Advertisements
  1. 2013/08/05 o 16:14

    Przepiękne! Akurat potrzebna mi była modlitwa do Ducha św.

  1. No trackbacks yet.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s

Didactic Code

Learn By Doing

Mundabor's Blog

Tradidi quod et accepi: Catholicism without Compromise

Veri Catholici

International Association of Faithful promoting the Eternal Faith

Citydesert

Desert Spirituality for the City

Sacerdos Hyacinthus

blog kapłana rzymskokatolickiego

Verbum catholicum

Ku odzyskaniu myślenia katolickiego

Jacek Schmidt

Tylko Prawda jest ciekawa

CATHOLICA

de doctrina & vita Ecclesiæ

From Rome

An International Venue for Catholic Thought

Ku Konfederacji Barskiej

Bo na Chrystusa my poszli werbunek, słudzy Maryi

Wide Awake Family

Our Journey of Fostering, Adopting, and Going

7 dni - prawdziwe wyzwanie to poznać Świat

Kilka moich prywatnych spostrzeżeń i przemyśleń o ekonomii, polityce i społeczeństwie

W Drodze do Nieba Bram

Totus Tuus ego sum, Maria, et omnia mea Tua sunt

Na brzegu Ewangelii

Blog refleksji zbyt osobistych

%d bloggers like this: