O reformacji – najbardziej rozpowszechnionej herezji wszechczasów

2017/05/16 1 komentarz

Dziś – w święto św. Andrzeja Boboli, męczennika za jedność Kościoła i Wiary Katolickiej –
– niejako „pod jego patronatem” zamieszczam wykład ks. prof. Tadeusza Guza :

O reformacji M. Lutra – najbardziej rozpowszechnionej herezji wszechczasów.

Oto parę wycinków – cytatów z wykładu – by zachęcić do wysłuchania całości:

  • [1:46] Klasyfikuję herezję reformacji jako trzeci największy dramat w dziejach świata (za grzechem pierworodnym i odrzuceniem Chrystusa).
  • [4:30] Luter : komentarz do ks. Psalmów : Bóg nie może być Bogiem zanim najpierw nie stanie się szatanem.
  • [5:40] – w uproszczeniu teza Lutra brzmi : Bóg jest światem.
  • [8:00] – Luter wprowadził przyczynę zła w samego Boga.
  • [13:48] – Bóg który jest absolutnie doskonałym i wiecznie Świętym Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym, Bóg jest absolutnym Bóstwem które nie zna braków, nie mówiąc już grzechu.
    … W miejsce prawdy o Bogu kreatorze, Luter wprowadza boga który stwarza siebie samego z pomocą świata, łącznie z upadłymi aniołami, duchami i ludźmi. Luter redukuje Pana Boga do świata a świat przebóstwia i światu nadaje status bytowy boga najwyższego. Takiej systematyki w detronizacji Boga Przenajświętszego jako wiecznego bytu nie mamy w żadnej innej herezji, łączne z herezją saduceuszy i faryzeuszy w łonie judaizmu czy innych religiach.

Czytaj dalej…

Kategorie:Nauczanie Tagi: ,

Kościół Rzymsko Katolicki przeciw Franciszkowi

2017/05/12 Dodaj komentarz


Poniżej tłumaczenie artykułu „Kościół Rzymsko Katolicki przeciw Franciszkowi” (link) z portalu akaCatholic.com autorstwa Louie Verrecchio.

Na początek parę słów wyjaśnienia ode mnie, dlaczego tłumaczę i publikuję takie treści.

8.IV.2016 r. została opublikowana skandaliczna encyklika Amoris Laetitia, do tej pory brak jest jednoznacznego jej potępienia ze strony kardynałów i biskupów. Mamy co prawda Dubia czterech kardynałów (to osobny temat na osobny wpis), ale niestety wraz z upływem czasu kardynałowie rozwadniają swoje stanowisko, wygląda to niestety tak że chowają głowę w piasek, brak jest zapowiadanej przez nich oficjalnej korekty dokumentu i Papieża.

Po roku od wydania Amoris Laetitia, wobec braku jednoznacznego potępienia ze strony najwyższej hierarchii Kościoła, postanowiłem na miarę swoich skromnych możliwości bardziej stanowczo niż do tej pory ‚dać świadectwo prawdzie’,
a więc także na moim blogu jednoznacznie zacząć ostrzegać przed tym dokumentem i Papieżem Franciszkiem.
Bo niestety żyjemy w bardzo trudnym dla Kościoła czasie pomieszania powszechnego, jawnej już apostazji części najwyższej hierarchii kościelnej.

W internecie, szczególnie angielsko języcznym, można znaleźć wiele rzetelnej teologicznie krytyki Amoris Laetitia.
To najczęściej artykuły długie, bo i lista błędów w tym dokumencie jest porażająca, to artykuły często trudne.
Dlatego przetłumaczyłem i poniżej prezentuje tekst Louie Verrecchio, który wg. mnie w krótkich żołnierskich słowach prosto i jasno pokazuje niektóre najbardziej krytyczne herezje tego dokumentu.


.

Kościół Rzymsko Katolicki
przeciw
Franciszkowi, oskarżonemu.

========================================================

Zarzut numer 1: Herezja

Streszczenie: Oskarżony publicznie zaprzecza że stan grzechu ciężkiego – konkretnie cudzołóstwa – pociąga za sobą utratę łaski uświęcającej; nawet przez tych którzy są świadomi wymagań boskiego prawa.

Dowód: 8 kwietnia 2016 oskarżony promulgował następujące:

„Dlatego nie można już powiedzieć, że wszyscy, którzy są w sytuacji tak zwanej ‘nieregularnej’, żyją w stanie grzechu śmiertelnego, pozbawieni łaski uświęcającej. Ograniczenia nie zależą tylko od ewentualnej nieznajomości normy.” (Amoris Laetitia 301)

Przepisy mające zastosowanie: Sobór Trydencki, sesja VI, rozdział XV:

Należy też stwierdzić, przeciw przebiegłym podstępom pewnych ludzi, którzy „słodkimi słowami i pochlebstwami zwodzą serca niewinnych”, że przyjętą łaskę usprawiedliwienia traci się nie tylko przez niedowiarstwo powodujące utratę wiary, ale także przez każdy inny grzech śmiertelny, chociaż nie traci się wiary. Tak bronimy nauki prawa Bożego, które z Królestwa Bożego wyklucza nie tylko niewierzących, ale i wierzących rozpustników, cudzołożników, ludzi rozwiązłych i lubieżnych, mężczyzn współżyjących ze sobą, złodziei, chciwców, pijaków, oszczerców, rabusi i wszystkich innych popełniających grzechy ciężkie, od których z pomocą łaski Bożej mogą się powstrzymać, a które oddzielają ich od łaski Chrystusa.

Orzeczenie: Winny oskarżenia

Czytaj dalej…

Heretycki Papież …… Honoriusz I

2017/05/06 Dodaj komentarz

Trudno zaprzeczyć że w Kościele Chrystusowym – jego ‚ziemskiej’ częsci – panuje obecnie wielkie ale to wielkie zamieszanie.
Delikatnie mówiąc.
Na szczęście ‚bramy piekielne go nie przemogą’, mamy też do dyspozycji nieomylne Dogmaty, mamy prawie 2000 letnią historię i Tradycję Kościoła, historię która widziała wiele, także heretyckich Papieży, ale także reakcję owczesnych i późniejszych świętych na te wydarzenia, także późniejsze uroczyste anatemy (potępienia) wypowiadane przez następców na Tronie Piotrowym. Uroczyste anatemy – czyli nieomylne nauczanie.
Z tego wszystkiego możemy się uczyć, to może pomóc rozeznawać, dodać nadziei.

Poniżej tłumaczenie artykułu prof. historii Roberto de Mattei – „Heretycji Papież: Honoriusz I: kontrowersyjny przypadek heretyckiego Papieża”.
Artykuł orginalnie ukazał się na portalu Rorate Caeli, a tłumaczenie jest skopiowane z portalu Gloria, (podziękowania i ‚credits’ dla wspaniałego użytkownika VRS).

Heretycji Papież: Honoriusz I: kontrowersyjny przypadek heretyckiego Papieża

Roberto de Mattei

Sprawa papieża Honoriusza należy do najbardziej kontrowersyjnych w dziejach Kościoła. Jak trafnie zauważa historyk Kościoła Emile Amman w obszernym wpisie jaki poświęca kwestii Honoriusza w Słowniku Teologii Katolickiej (vol. VII, coll. 96-132), problem ten powinien być rozpatrywany w sposób obiektywny i z czytelną bezstronnością, która należy się od historii [jako nauki] minionym wydarzeniom. Czytaj dalej…

Kategorie:Duchowość

Anatomiczne i fizjologiczne szczegóły śmierci przez ukrzyżowanie

2017/04/21 Dodaj komentarz

Piszę to w Piątek Oktawy Zmartwychwstania, wpis o męce może się wydawać dziwny, ale jednak piszę bo :

  • Anioł do niewiast : Mt 28,6: Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.
  • Jezus Zmartwychwstały do apostołów : Łk 25, 39-40 : Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
  • zostanie na przyszłość na Wielki Post 🙂

Warto patrzeć na miejsce gdzie leżał (grób Pański), na płótna (Całun Turyński i inne pamiątki męki), na rany Pana (min. ten wpis).

Czytaj dalej…

Kategorie:Duchowość Tagi: ,

Droga Krzyżowa z Ojcami Kościoła #1

2017/04/07 1 komentarz

Poniżej rozważania Drogi Krzyżowej w oparciu o nauczanie Ojców Kościoła: 
święci Cyryl Jerozolimski, Leon Wielki,  Ambroży, Efrem, Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nyssy
a także: Roman Pieśniarz, Pseudo-Atanazy, Tertulian, Orygenes.

To Droga Krzyżowa z Ojcami Kościoła numer 1 – bo będą następne. Na dole wersja do druku i informacja o źródłach.

Fragment – Stacja XI – Jezus przybity do Krzyża :

Mój pasterz przyszedł po mnie zagubionego w ciemnościach.
Któż inny niż ten, który „mając sto owiec i któremu zgubiła się jedna, zostawił dziewięćdziesiąt dziewięc innych na pustyni i poszedł szukać jedną zagubioną”?
Nikt inny, tylko mój dobry pasterz, nie zdobyłby się na takie szaleństwo. Jedynie mój Bóg Zbawiciel przyjął krzyż, aby przywrócić mi życie.

Radujmy się zatem, że ta owca, która w Adamie zabłądziła, podniesiona została w Chrystusie. Ramiona Chrystusa są ramionami Krzyża; to tam złożyłem swoje grzechy, na tym czcigodnym narzędziu tortur.

św. Ambroży

Czytaj dalej…

Kategorie:Drogi Krzyżowe Tagi:

Fundusz Misyjny – rozliczenie do kwietnia ’17

2017/04/05 Dodaj komentarz

Ostatnie rozliczenie „Funduszu Misyjnego” zamieściłem strasznie dawno temu, w sierpniu 2013 roku.

Fundusz działał przez cały ten czas, a teraz moment rozliczenia.

Czytaj dalej…

Droga Krzyżowa biblijno-faktograficzna

2017/03/31 Dodaj komentarz

Droga Krzyżowa biblijno – „faktograficzna” , lub po prostu Droga Krzyżowa biblijna krótka #2 .

***** I – Pan Jezus skazany na śmierć

Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: Oto król wasz! A oni krzyczeli: Precz! Precz! Ukrzyżuj Go! Piłat rzekł do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem nie mamy króla. (J 19,13-15)

Czytaj dalej…

Kategorie:Drogi Krzyżowe Tagi:
Didactic Code

Learn By Doing

Mundabor's Blog

Tradidi quod et accepi: Catholicism without Compromise

Veri Catholici

International Association of Faithful promoting the Eternal Faith

Citydesert

Desert Spirituality for the City

Sacerdos Hyacinthus

blog kapłana rzymskokatolickiego

Verbum catholicum

Ku odzyskaniu myślenia katolickiego

Jacek Schmidt

Tylko Prawda jest ciekawa

CATHOLICA

de doctrina & vita Ecclesiæ

From Rome

An International Venue for Catholic Thought

Ku Konfederacji Barskiej

Bo na Chrystusa my poszli werbunek, słudzy Maryi

Wide Awake Family

Our Journey of Fostering, Adopting, and Going

7 dni - prawdziwe wyzwanie to poznać Świat

Kilka moich prywatnych spostrzeżeń i przemyśleń o ekonomii, polityce i społeczeństwie

W Drodze do Nieba Bram

Totus Tuus ego sum, Maria, et omnia mea Tua sunt

Na brzegu Ewangelii

Blog refleksji zbyt osobistych