Jak żyć – droga pewna

Zamieszanie w ziemskiej-ludzkiej części Kościoła narasta – w wielkim skrócie –
– i niestety końca szybko nie widać. Dużo można by pisać, napiszę tylko – apostazja części hierarchii.
Będzie jeszcze gorzej, logika + wydarzenia prowadzą do takiego wniosku.
Żadna „kawaleria” nie przybędzie nam na ratunek w najbliższym czasie.

Jak żyć, czego się trzymać ?
Poniżej ‚reblog’ wpisu Katolickie rudimenta niezawodne od ks. Jacka Bałemby z jego blogu Verbum Catholicum (polecam by zasubskrybować sobie rss-sy).


Chrystus ze świętymi Piotrem i Pawłem, bazylika św. Piotra, Watykan, Rzym.

„Więc cóż może uczynić chrześcijanin-katolik, jeśli jakaś cząsteczka Kościoła oderwie się od wspólności powszechnej wiary? Nic innego, jeno przełoży zdrowie całego ciała nad członek zakażony i zepsuty. A jak ma postąpić, jeśliby jakaś nowa zaraza już nie cząstkę tylko, lecz cały naraz Kościół usiłowała zakazić? Wtedy całym sercem przylgnąć winien do starożytności; tej już chyba żadna nowość nie zdoła podstępnie podejść” (św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium).

Herezje się nasilają i doktryny dwuznaczne. Niepokoje i wątpliwości, dotyczące prawowitości tych czy innych ludzi będących na urzędach w Kościele Katolickim, są faktem. Zakres tych niepokojów i wątpliwości zna Pan Bóg.

Ogólnie należy powiedzieć: niezależnie od obecnego stanu faktycznego wymiaru hierarchicznego Kościoła Katolickiego, nie pobłądzimy, jeśli będziemy trzymać się wiernie katolickiej doktryny, jakiej Kościół Katolicki przez wieki nieomylnie nauczał, i jeśli będziemy trzymać się wiernie katolickiego kultu, jaki Kościół Katolicki przez wieki oddawał Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.

Ecclesia ibi est, ubi fides vera est (S. Hieronymus, Ecclesiae Doctor).
„Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara” (św. Hieronim, Doktor Kościoła).

ps. i jeszcze jeden link : Droga Pewna .

Reklamy

Msza Trydencka – drogocenna perła

Krótko o historii i pięknie Mszy Trydenckiej – Mszy Wszechczasów Kościoła Katolickiego,
z przedsoborowej książki „Ofiara Mszy Świętej, wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świeckich”.

[…] Liturgia Mszy św. stała się już w biegu pierwszych wieków prawdziwym dziełem sztuki, które musi w każdym z nas wywołać podziw niekłamany, o ile je całkowicie zrozumiemy i z miłością ocenimy. Właściwą czynność ofiarną otacza najprzód wieniec modlitw, z których znaczna liczba sięga najgłębszej starożytności chrześcijańskiej […]

Rzymska liturgia mszalna została wykończona przed wielu wiekami jako prześliczna budowla artystyczna o harmonijnym, organicznym układzie. Najświętsze, czcinajgodniejsze, pełne siły oraz namaszczenia modlitwy i pieśni powiązane w genialnym układzie ze sobą i z jak najbardziej odpowiednimi a pełnymi głębokiego znaczenia czynnościami i ceremoniami, łączą się w niej w jedną piękną całość, która Boskiemu misterium ofiarnemu służy za szatę ochronną i za dostojną ozdobę. […]

Czytaj dalej

Pani moja, święta Matko Boga

Pani moja, święta Matko Boga, pełna łaski,
niewyczerpany oceanie boskiej szczodrobliwości i łaski.
Po Trójcy Świętej, Tyś Panią wszystkich,
po Pocieszycielu, Tyś nową Pocieszycielką
i obok Pośrednika, Pośredniczką świata całego.
Spojrzyj na moją wiarę i na pragnienie natchnione mi z nieba.
Nie pogardzaj mną, dlatego, żem niegodny.
Niechaj szpetność moich czynności nie wstrzymuje niezmierzonego miłosierdzia Twego,
o Matko Boga, nosząca Imię, które przewyższa wszelkie moje pragnienie!

św. Efrem Syryjczyk

Fałszywy Ekumenizm – dzieło diabła

Chrystus ze świętymi Piotrem i Pawłem, bazylika św. Piotra, Watykan, Rzym.

Dziś – w święto apostołów Piotra i Pawła prezentuję tekst „Ekumenizm – dzieło diabła” – to fragment z książki Kościół przesiąknięty modernizmem abp. Levebre’a.

Na zachęte wycinek, całość po „czytaj dalej”.

[…] Sam diabeł wymyśla wszystkie te religie, aby przeszkodzić nawróceniom na prawdziwą wiarę! W dobrze zorganizowanym systemie próbuje zniewolić on całe rodziny, szkoły, nauczanie, żeby stanowczo utrzymać dusze z dala od Kościoła.
Zobaczcie jak trudną jest rzeczą nawrócenie muzułmanina! […]
Aby móc się nawrócić, studenci uniwersytetów musieli całkowicie zerwać z własną rodziną, utrzymywać się z własnych środków, a mimo to ryzykowali jeszcze swoje życie. […]
Czytaj dalej

Eliasz – jak długo będziecie wahać się na obie strony ?

Pókiż będziecie chromać na dwie strony ?

[TM:] … jak długo będziecie chromać – wahać się między prawdziwą Wiarą Katolicką jaką przez wieki od czasów apostolskich wyznawał Kościół a jej podróbkami, resztkami wymieszanymi z protestantyzmem i jeszce czym się tylko da?

Miejsce na fałszywy „konserwatyzm” w sprawach wiary kończy się na naszych oczach, pod ciosami liberalnego modernistycznego „katolicyzmu” właśnie są likwidowane – w jego ramach – ostatnie przyczółki czyli etyka-moralność seksualna, szóste przykazanie. Za chwilę celibat i kapłaństwo.

Poniżej prezentuję przedsoborowe rozważanie Ks. prałata Roberta Mädera, na początek parę wycinków i cały tekst po „Czytaj dalej”.

Owo staropolskie Chromanie (utykanie, kuśtykanie) użyte przez autora rozumiem jako wahanie się, synkretyzm prawdy i fałszu z wygody, ze strachu, lenistwa, ingnorancji, bądź z jakiegokolwiek innego powodu.
Chromanie to „bycie letnim” z apokalipsy – Ap 3,15-18.
A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.


Eliasz … nieprzejednany wróg wszelkiej bezcharakterności i połowiczności. […]

Chromanie cielesne jest przedmiotem drwin i wstrętu;
w znaczeniu duchowym należy do dobrego wychowania. Kto nie chroma, uchodzi za zacofanego, niewykształconego, nieprzyzwoitego, bezczelnego, upartego i krańcowego. Jest dziwakiem i przekornym. […]

Na ogół jest się katolikiem, w szczegółach protestantem, liberałem, modernistą. Czysta katolicka wiara bez jakiejkolwiek przymieszki protestanckich albo nowoczesnych liberalnych idei jest rzadka. To jest właśnie ten przez Piusa X tak uroczyście potępiony religijny, literacki, polityczny i socjalny modernizm w swej najgłębszej istocie. On jest tą religią i filozofią chromania. […]


Czytaj dalej

Duch Święty uśmierza namiętności

… zamieszkanie Ducha Świętego w naszych duszach – Jego obecność uśmierza płomień namiętności i rozpala ogień miłości Bożej.

Lex orandi — Lex credendi czyli: norma modlitwy – normą wiary.
Katolicka liturgia wyraża-przekazuje prawidłową katolicką wiarę.

Liturgia Trydencka jest przepiękna, pełna łaski i treści, w tym wpisie chcę się podzielić pewnym już zaznaczonym w pierwszym zdaniu aspektem który mnie bardzo poruszył na koniec tegorocznej Oktawy Zesłania Ducha Świętego[1], na ostatniej Mszy w tej oktawie.

! Duch Święty uśmierza płomień namiętności !

Czytaj dalej