Przenajczystszego Serca Najswiętszej Maryi Panny

2016/08/22 Dodaj komentarz

Tradycyjne kazanie – nauka na Uroczystość / Maryja-SerceŚwięto Niepokalanego-Przenajczystszego Serca Maryi.

W pierwszą Niedzielę po oktawie Wniebowzięcia Matki Bożej.
Ustanowione zostało około roku Pańskiego 1836.
Krótka nauka na tę uroczystość.

[Z Żywotów Świętych Pańskich ojca Prokopa Kapucyna, Warszawa 1901 (2)]

Czytaj dalej…

Kategorie:Nauczanie Tags:

Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny

2016/08/15 Dodaj komentarz

Francesco Botticini, about 1446 - 1497 The Assumption of the Virgin probably about 1475-6 Tempera on wood, 228.6 x 377.2 cm Bought, 1882 NG1126 http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/NG1126

(Wniebowzięcie Dziewicy, Francesco Botticini, 1475)

Definicja dogmatu
Dlatego zaniósłszy do Boga wielokrotne korne błaganie i wezwawszy światła Ducha Prawdy,
ku chwale Boga Wszechmogącego, który szczególną Swą łaskawością obdarzył Maryję Dziewicę,
na cześć Syna Jego, nieśmiertelnego Króla wieków oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci,
dla powiększenia chwały dostojnej Matki tegoż Syna, dla radości i wesela całego Kościoła,
powagą, Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą
ogłaszamy, wyjaśniamy i określamy, jako dogmat przez Boga objawiony,
ŻE NIEPOKALANA BOGARODZICA ZAWSZE DZIEWICA MARYJA,
PO ZAKOŃCZENIU BIEGU ŻYCIA ZIEMSKIEGO,
ZOSTAŁA Z CIAŁEM I DUSZĄ WZIĘTA DO NIEBIESKIEJ CHWAŁY.
….
Dlatego też, gdyby ktoś, nie daj Boże, dobrowolnie odważył się temu cośmy określili przeczyć, lub o tym powątpiewać, niech wie, że odstąpił zupełnie od wiary Boskiej i katolickiej.

Pius XII, Konstytycja Apostolska Munificentissimus Deus – „Najszczodrobliwszy Bóg
Rzym, 1950 r.

A poniżej materiały dodatkowe – film z ogłoszenia Dogmatu, obrazy, komentarze, …. .
To sekcja będzie się rozwijać w przyszłości.

Czytaj dalej…

Kategorie:Nauczanie Tags:

Przemienienie Pańskie – Kazanie

2016/08/11 Dodaj komentarz

Przemienienie-Panskie-Cropped

Tradycyjne Kazanie – Nauka na Święto Przemienienia Pańskiego.

(na końcu wersja PDF + parę zdjęć z Góry Przemienienia Pańskiego – Góry Tabor)

Nastąpiło około roku Pańskiego 32.
(Szczegóły te wyjęte są z Ewangelii Świętych)

Przemienienie Pańskie na górze Tabor, w obecności trzech najulubieńszych Jego Apostołów, zawiera w sobie tak ważną pamiątke z życia Pana Jezusa, i tak silnem jest ukrzepieniem wiary chrześcijańskiej, że Kościół uważał za właściwe postanowić osobną uroczystość, w której tę tajemnicę obchodzi. Święto to obchodzono w Rzymie z wielką uroczystością już od początku V wieku; a na Wschodzie w kościele Greckim jeszcze dawniej ustanowione było.

Chociaż Zbawiciel, dla naszej nauki, nie tylko żadnej nie przywiązywał wagi do chwały ludzkiej, lecz przedstawił na Sobie wzór życia ukrytego przez lat trzydzieści, a później w życiu czynnem, także dla pozostawienia nam przykładu, wydał się na wszelkiego rodzaju upokorzenia i obelgi, jednak chciał aby uczniowie Jego wiedzieli dobrze kim jest. Okazało się to między innemi z rozmowy jaką miał z nimi razu pewnego, znajdując się w okolicach Cezarei, blizko źródeł Jordanu położonej. Wtedy odszedł był na pewien czas na stronę, aby według zwyczaju Swego trwać na modlitwie, a potem wróciwszy do Apostołów spytał ich, (chociaż o ten Sam dobrze wiedział) co o Nim ludzie myślą, i robiąc to zapytanie nazwał się tylko Synem Człowieczym, jak to także często czynił. Apostołowie odpowiedzieli mu z właściwą sobie prostotą i poufałością, że niektórzy poczytywali Go za Eliasza, inni za Jeremiasza albo któregoś z dawnych Proroków, który nanowo na ten świat przyszedł. „A wy, rzekł do nich Pan Jezus, jak sądzicie, kim jestem?” Na to zapytanie święty Piotr, jako głowa Apostolskiego grona, nagorliwszy o chwałe Boskiego swego Mistrza, i jako ten przez którego usta i z którego Stolicy Apostolskiej Duch Święty miał zawsze nieomylnie przemawiać, tak na to odpowiedział.” Ty jesteś Mesyaszem Synem Boga żywego”.
Czytaj dalej…

Kategorie:Nauczanie Tags:

Droga Krzyżowa – modlitwa o Mądrość

2016/06/27 Dodaj komentarz

Krzyz-w-polu

Droga Krzyżowa – modlitwa o Mądrość – jeden z Darów Ducha Świętego.

Skondensowana – poręczna ‚Droga Krzyżowa’, z wersją do druku.

MODLITWA O MĄDROŚĆ

Najważniejszą cnotą w życiu chrześcijanina jest mądrość. Ona bowiem decyduje o wartości człowieka i o ilości dobrych owoców, jakie wyda w swoim życiu. Ona też decyduje o wygraniu zarówno doczesności, jak i wieczności. Mądrość jest wielkim darem Boga, o który trzeba ustawicznie prosić. Ta droga krzyżowa będzie naszą modlitwą o dar mądrości dla nas i dla naszych najbliższych.

STACJA I Jezus w milczeniu przyjmuje wyrok śmierci
Panie, bywały dni, gdy utrudzony mówieniem upadałeś ze zmęczenia. Nauczanie było Twoją praca. Kiedy jednak Piłat wydaje na Ciebie wyrok śmierci — nie mówisz ani jednego słowa. Jest bowiem czas mówienia i jest czas milczenia.
Naucz nas, Panie, tej mądrości, która wie kiedy mówić, a kiedy milczeć.

Czytaj dalej…

Nakaz modlitwy

2016/05/18 Dodaj komentarz

Modlitwa-dlonie-rozaniec(Ks. J. Meschler T.J., Trzy podstawy życia duchownego)
Bóg pozwolił nam się modlić; stąd mamy do modlitwy prawo. Ale Bóg również nakazał nam się modlić; dlatego ciąży na nas obowiązek modlitwy.

Przykazanie modlitwy widnieje już na tablicach Starego Testamentu.
Prawo to jest właściwie tak dawne, jak człowiek i w sercu ludzkim wyryte zostało, jako prawo natury.
Pierwsza tablica Mojżeszowa obowiązuje człowieka do religii i do czci Bożej. Ten zaś obowiązek przynosi człowiek z sobą na świat, na mocy swego pochodzenia od Boga jako stworzenie. Człowiek musi Boga uznawać za swego stworzyciela i cześć mu oddawać.
Dlatego to świat nie zostawał nigdy bez religii.
Przez to dowodzi swego powinowactwa z Bogiem i przynależności do Boga.

Czytaj dalej…

Kategorie:Nauczanie Tags:

Pentekostalizacja Kościoła Katolickiego cz. II

2016/05/11 1 komentarz

Jakiś czas temu zamieściłem ‚przedruk’ z wywiadu z Ks. Andrzejem Kobylińskim nt. postępującej pentekostalicacji Kościoła Katolickiego.
Czytelnik – Pan Cyprian – podesłał informację o pełnym tekście dostępnym w internecie :
Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji  Chrześcijaństwa

Ale najważniejsza część mojego wpisu to wykład ks. Kobylińskiego:

Na początku maja ’16 na KUL-u odbywał się „XLVIII TYDZIEŃ EKLEZJOLOGICZNY” ,
Ks. Andrzej Kobyliński miał b. ciekawy i co ważne przystępny wykład własnie w tym temacie.

Update : wywiad z ks.Kobylińskim „Ewangelia sukcesu, szczęścia i dobrobytu” na PCh24.pl .

Kategorie:Nauczanie

Nasze życie i Msza Święta

2016/05/05 Dodaj komentarz

Nasze-zycie-Msza-Swieta

Kategorie:Nauczanie Tags:
Mundabor's Blog

Tradidi quod et accepi: Catholicism without Compromise

Veri Catholici

International Association of Faithful promoting the Eternal Faith

W OBRONIE TRADYCJI I WIARY

Wierzę w jeden, święty, powszechny, apostolski Kościół

Citydesert

Desert Spirituality for the City

Sacerdos Hyacinthus

blog kapłana rzymskokatolickiego

Verbum catholicum

Ku odzyskaniu myślenia katolickiego

Jacek Schmidt

Tylko Prawda jest ciekawa

CATHOLICA

de doctrina & vita Ecclesiæ

From Rome

An International Venue for Catholic Thought

Ku Konfederacji Barskiej

Bo na Chrystusa my poszli werbunek, słudzy Maryi

Wide Awake Family

Our Journey of Fostering, Adopting, and Going

7 dni - prawdziwe wyzwanie to poznać Świat

Kilka moich prywatnych spostrzeżeń i przemyśleń o ekonomii, polityce i społeczeństwie

W Drodze do Nieba Bram

Totus Tuus ego sum, Maria, et omnia mea Tua sunt

Na brzegu Ewangelii

Blog refleksji zbyt osobistych