Eliasz – jak długo będziecie wahać się na obie strony ?

Pókiż będziecie chromać na dwie strony ?

[TM:] … jak długo będziecie chromać – wahać się między prawdziwą Wiarą Katolicką jaką przez wieki od czasów apostolskich wyznawał Kościół a jej podróbkami, resztkami wymieszanymi z protestantyzmem i jeszce czym się tylko da?

Miejsce na fałszywy „konserwatyzm” w sprawach wiary kończy się na naszych oczach, pod ciosami liberalnego modernistycznego „katolicyzmu” właśnie są likwidowane – w jego ramach – ostatnie przyczółki czyli etyka-moralność seksualna, szóste przykazanie. Za chwilę celibat i kapłaństwo.

Poniżej prezentuję przedsoborowe rozważanie Ks. prałata Roberta Mädera, na początek parę wycinków i cały tekst po „Czytaj dalej”.

Owo staropolskie Chromanie (utykanie, kuśtykanie) użyte przez autora rozumiem jako wahanie się, synkretyzm prawdy i fałszu z wygody, ze strachu, lenistwa, ingnorancji, bądź z jakiegokolwiek innego powodu.
Chromanie to „bycie letnim” z apokalipsy – Ap 3,15-18.
A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.


Eliasz … nieprzejednany wróg wszelkiej bezcharakterności i połowiczności. […]

Chromanie cielesne jest przedmiotem drwin i wstrętu;
w znaczeniu duchowym należy do dobrego wychowania. Kto nie chroma, uchodzi za zacofanego, niewykształconego, nieprzyzwoitego, bezczelnego, upartego i krańcowego. Jest dziwakiem i przekornym. […]

Na ogół jest się katolikiem, w szczegółach protestantem, liberałem, modernistą. Czysta katolicka wiara bez jakiejkolwiek przymieszki protestanckich albo nowoczesnych liberalnych idei jest rzadka. To jest właśnie ten przez Piusa X tak uroczyście potępiony religijny, literacki, polityczny i socjalny modernizm w swej najgłębszej istocie. On jest tą religią i filozofią chromania. […]


Czytaj dalej

Duch Święty uśmierza namiętności

… zamieszkanie Ducha Świętego w naszych duszach – Jego obecność uśmierza płomień namiętności i rozpala ogień miłości Bożej.

Lex orandi — Lex credendi czyli: norma modlitwy – normą wiary.
Katolicka liturgia wyraża-przekazuje prawidłową katolicką wiarę.

Liturgia Trydencka jest przepiękna, pełna łaski i treści, w tym wpisie chcę się podzielić pewnym już zaznaczonym w pierwszym zdaniu aspektem który mnie bardzo poruszył na koniec tegorocznej Oktawy Zesłania Ducha Świętego[1], na ostatniej Mszy w tej oktawie.

! Duch Święty uśmierza płomień namiętności !

Czytaj dalej

Czym jest Duch Święty w Kościele?

Witraż w Bazylice św. Piotra. Watykan – Rzym.

Tradycyjne kazanie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, o roli Ducha Świętego w Kościele. (O. Marian Morawski SJ, 1871 r.)

Mały wycinek:

[..] Ten stosunek Kościoła do Ducha Świętego jest bardzo ważnym i godnym naszego badania przedmiotem, bo w naszych czasach mało jest znany samym synom Kościoła; a tymczasem pociski niewiary są dziś głównie wymierzone przeciw temu artykułowi wiary: „Wierzę w Kościół powszechny”. Uważać zatem będziemy w tym kazaniu: jaki jest ów stosunek między Duchem Świętym a Kościołem – i jakie stąd dla nas obowiązki wynikają. [..]

III. Lecz jak mamy rozumieć to działanie Ducha Świętego w Kościele? Czy papież i biskupi, ile razy nauczają, ile razy prawa stanowią, mają szczególne objawienie? Czy Duch Święty mówi przez nich, jak niegdyś przez Proroków przemawiał?

Taką naukę o działaniu Ducha Świętego chcieliby w nas wmówić nieprzyjaciele Kościoła; tak ją przedstawiają nieświadomym, aby wydrwić Kościół Boży. Ale taką nie jest nauka Kościoła. Objawienia w właściwym znaczeniu Kościół sobie nie przypisuje, ale czuwanie nad sobą Ducha Świętego, zwane „asystencją”. Różnica między natchnieniem a assystencją jest, że w natchnieniu Duch Święty niejako bezpośrednio, cudownym i nadzwyczajnym sposobem, objawia człowiekowi tajemnice Boże; w assystencji zaś działanie Boskie ukrywa się za ludzkimi środkami, których człowiek używać musi, ale którymi Duch Święty kieruje, aby niepochybnie do prawdy doprowadziły.

Czytaj dalej

św Bazylii Wielki o Duchu Świętym #1

Z dzieła św. Bazylego Wielkiego, biskupa, O Duchu Świętym (rozdz. 9, 22-23)

Działanie Ducha Świętego

Czyż nazwy Ducha Świętego nie napełniają duszy uniesieniem i nie kierują myśli ku górze, ku Niemu, który przewyższa wszystko? Bo jest nazwany Duchem Boga, Duchem prawdy, który pochodzi od Ojca, Duchem prawości i Duchem mocy. Duch Święty, to Jego własne i szczególne imię.

Ku Niemu zwracają się wszyscy, którzy pragną uświęcenia; Jego pożądają wszyscy, którzy żyją cnotliwie; On swoim tchnieniem ożywia ich i wzmacnia, aby doszli do celu odpowiadającego ich naturze.

Jest On źródłem uświęcenia i światłem dla umysłu; każdej istocie rozumnej udziela niejako ze swej jasności, aby mogła dojść do prawdy. Czytaj dalej

Zmiana wyglądu

Tak, to ciągle ten sam portal 🙂 .
Zmieniłem wygląd z ciemnego na jasny, przejrzysty.
Rozszerzeniu uległa sekcja dla tekstu, więc w jednej linijce wpisu mieści się go więcej.
Dodatkowo czcionka jest większa. To wszystko powinno dać efekt większej czytelności.
Niektóre stare wpisy mogły się ‚rozjechać’, będę je poprawiał przy jakiejś okazji.

Egzorcyzm Uroczysty – tylko dla Egzorcysty

Ostrzeżenie : Egzorcyzm Uroczysty (Wielki)
z Rituale Romanum (Rytuał Rzymski)
może odmawiać tylko Biskup
i upoważniony przez Biskupa Kapłan (egzorcysta).

Czemu zajmuję się i piszę tutaj o takiej oczywistości ?

Bo pewien portal (blog)[1] który lekkomyślnie reklamowałem na tych stronach od jakiegoś czasu
wprowadza wiernych w błąd i zachęca by:

  • świeccy w momencie wielkich pokus lub dręczeń
  • ‚prywatnie’ w swojej intencji lub intencji swoich bliskich odmawiali
  • Egzorcyzm Wielki – Uroczysty z Rituale Romanum [3][4]
  • uzasadniając to w dosyć pokrętny sposób że ‚modlenie się to nie odmawianie’ i manipulując wybiórczo źródłami teologii

Poniżej krótkie uzasadnienie Kapłana Katolickiego – Księdza dr. Dariusza Olewińskiego,
zadałem Księdzu pytania[2] na ten temat za pośrednictwem publicznego profilu FB Pytania do teologa katolickiego.
Jeżeli dla kogoś głos Kapłana nauczającego tego co Kościół zawsze nauczał jest bez znaczenia – no to ma problem.

Odpowiedź #1- krótka:

Rituale Romanum jako księga liturgiczna jest przeznaczony do użytku duchownych w sprawowaniu obrzędów w sposób określony w jego rubrykach. Osoby świeckie nie są upoważnione do sprawowania obrzędów i tym samym do posługiwania się takową księgą. Zresztą nikt nie może sprawować exorcyzmu nad samym sobą, także jeśli jest duchownym.
Dla własnych potrzeb i dla własnego użytku wystarczają zwykłe środki, jak zwłaszcza ufna modlitwa, szczera spowiedź i Komunia św.

Kolejne uzasadnienia – czytaj dalej …

Czytaj dalej